Perbahasan Feqah Kontemporari


SALAH satu daripada madah (matapelajaran) yang diajar di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Jabatan Syariah Islamiah adalah Feqah Kontemporari atau Feqah Semasa.

Subjek ini membahaskan masalah hukum Islam yang baharu dan dibincangkan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Dalam masa yang sama, perbincangan ini juga mengambil kajian yang mendalam terhadap resolusi Muzakarah Fatwa Sedunia yang pernah dibincangkan sebelum ini.

Subjek ini adalah matapelajaran teras kepada mahasiswa Al-Azhar khusus di Fakulti Syariah. Mulai tahun ini, subjek ini telah diperkenalkan di Fakulti Usuluddin. Ini bermakna mahasiswa dalam jurusan Usuluddin juga harus mengetahui Feqah Semasa.

Semenjak tahun pertama, ramai teman-teman amat menggeruni subjek ini. Dan, purata mahasiswa kita yang kandas dalam subjek ini juga ramai. Ini disebabkan pemahaman yang perlu diteliti dengan sedalam-dalamnya oleh calon yang akan menghadapi peperiksaan ini.

Calon tidak akan faham tanpa merujuki guru. Matapelajaran ini memerlukan penguasaan minda dan perencanaan akal yang laju disamping konsep dan metod Al-Azhar yang masih mengekalkan 'faham' dan 'hafaz' perlu diterapkan dalam subjek ini.

Mulai tahun pertama; subjek yang dibincangkan adalah berkenaan isu-isu perubatan menurut perspektif Islam. Ini termasuklah Hukum Pemindahan Rahim (Sewa Rahim), Hukum Pembedahan Plastik, Hukum Bayi Tabung Uji, dan Pengklonan. Manakala Hukum Menggugurkan Kandungan diajar semasa di tahun tiga.

Tahun dua sehingga tahun empat, mahasiswa akan dihidangkan dengan perihal perdagangan ekonomi. Ini termasuklah perbincangan Hukum Simpanan Wang Dalam Bank, Hukum Kad Kredit, Hukum Pertukaran Wang, dan bermacam-macam lagi.

Untuk tahun keempat ini, ada perkara yang menjadi trauma di kalangan calon. Tajuk yang diperbincangkan adalah Saham Menurut Perspektif Islam. Ramai mengeluh kerana tidak pernah menghadapi situasi saham yang sebenar. Jangan kata nak main saham, duit nak beli saham pun tak ada.

Masjid Al-Azhar, pusat pendidikan terawal di Mesir


Sejujurnya banyak perkara 'teori' tanpa praktikal adalah sesuatu yang merumitkan. Tetapi pada saya, sekurang-kurangnya kita memahami dasar ekonomi Islam yang sebenar.

Ramai keciciran dalam bab ekonomi Islam. Saya mencadangkan ramai mahasiswa kita akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada bab ini. Kita percaya bahawa metod pembelajaran di Universiti Al-Azhar adalah yang terulung di dunia. Sebab itu kita yakin bahawa Al-Azhar tidak membuat sesuatu yang hanya sia-sia.

Tambahan:

1. Selain itu, Feqh Semasa tahun akhir ini juga mengajar Sistem Demokrasi Menurut Islam dan Sistem Pilihanraya Menurut Islam telah diajar semasa di tahun dua.

2. Tahniah kepada Ustaz Mohamad Hud Salleh Huddin yang sekarang bertugas di Bank Negara Malaysia. Ustaz Hud adalah mantan Naib Presiden I PMRAM sesi 2007.Comments

Popular posts from this blog

SAMBUNG BELAJAR KE MESIR

HALA TUJU SELEPAS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

Mahasiswa Perlukan Pemikiran Kelas Pertama – Wan Abdul Halim