Bagaimana Sistem Peperiksaan Al-Azhar

Sebahagian pelajar 1C1 yang sedang menghadapi peperiksaan 2 tahun lalu.

Ada beberapa perkara saya perlu catat khusus ketika peperiksaan sedang berlangsung. Mungkin, mengisi masa lapang yang ada. Barangkali juga saya anggap ada beberapa pihak hendak mengenali sistem peperiksaan Al-Azhar.

Bagi mereka yang ingin mengkaji sistem peperiksaan ini, silakan. Sebagai seorang penulis, saya memerhati bagaimana sistem peperiksaan Al-Azhar ini dijalankan.

Terus kita bincang.

Ada tiga jenis kelompok soalan peperiksaan di Al-Azhar, Mesir. Pertama, saya namakan senang. Kedua, sederhana dan ketiga sukar.

Pertama : Senang

Apabila seseorang pensyarah memberikan contoh-contoh soalan (lebih kurang 50 hingga 100 soalan) dan pelajar harus menghafaz harf-bil-harf (satu huruf-satu huruf). Maka, sekiranya pelajar itu menghafaz dan soalan yang diberikan pensyarah keluar dengan tepat; maka seseorang pelajar itu akan berjaya.

Ada beberapa kertas peperiksaan seperti ini. Namun purata untuk melihat bentuk seperti ini hanyalah 5%

Kedua : Sederhana

Apabila seseorang pensyarah memberikan muqarrar (silibus) peperiksaan dari muka A hingga muka Z. Maka, seseorang pelajar akan membaca silibus yang diberikan oleh pensyarah sama ada mudah atau payah dan pelajar perlu memahaminya. Setelah itu, pelajar akan menghafaz nota-nota tersebut.

Teknik ini kebanyakkan daripada sistem peperiksaan diamalkan oleh Universiti Al-Azhar. Dimana, pelajar akan membaca silibus yang diberikan oleh pensyarah seperti yang ditetapkan.

Ketiga : Sukar

Apabila seseorang pensyarah tidak memberikan silibus peperiksaan. Yang beliau nyatakan adalah ‘Dari Kulit ke Kulit’. Barangkali sistem peperiksaan sebegini akan menjadikan para pelajar sedikit murung dan kekadang tidak dapat menumpukan peperiksaan dengan sempurna.

Atau, saya lakarkan jenis sukar seperti ini:
Seseorang pensyarah memberikan silibus peperiksaan, tetapi pensyarah membuat helah di dalam kertas peperiksaan dengan memberikan soalan bukan daripada kitab kuliah atau kitab yang menjadi rujukan. Ini bermakna, para pelajar perlu membaca bukan sahaja kitab kuliah tetapi kitab-kitab luar yang hampir serupa dengan kitab yang dibekalkan oleh universiti.

Jenis peperiksaan ini wujud di Universiti Al-Azhar dan ada beberapa pensyarah yang mengamalkan. Bagi saya, ini adalah kategori sukar kerana para pelajar tidak mengetahui bentuk soalan dan jawapan dengan tepat.


Comments

Popular posts from this blog

SAMBUNG BELAJAR KE MESIR

HALA TUJU SELEPAS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

Mahasiswa Perlukan Pemikiran Kelas Pertama – Wan Abdul Halim