Bijak Bahasa Siri Kedua

“Bijak Bahasa” kali ini akan mengkaji beberapa elemen di dalam penggunaan bahasa seharian kita. Sering dimaklumi bahawa, kekeliruan ejaan yang seakan-akan hampir sama menyebab kita seringkali syak terhadap dua ejaan yang akan menyebabkan kita terkandas.

Berikut disenaraikan beberapa kekeliruan ejaan yang sering timbul di kalangan pengguna bahasa Melayu :-

1. agung dan agong

Dalam bahasa Melayu, mengikut hokum keselarasan vokal, vokal ‘a’ akan berpasangan dengan vokal ‘u’ (a-u). Oleh itu, kata ini sepatutnya dieja
‘agung’.

Contoh :
mesyuarat agung, seniman agung, pemimping agung, perhimpunan agung

Tetapi terkecuali untuk Yang di-Pertuan Agong yang menggunakan vokal ‘o’ untuk kata agong

2. pamir atau pamer

Ejaan yang tepat adalah pamer kerana kata tersebut ialah pinjaman daripada bahasa Indonesia.

3. istirehat atau istirahat

Ejaan yang tepat ialah istirahat. Kata tersebut ialah kata serapan daripada bahasa Arab. Itirahat bermaksud rehat.

Contoh : Waktu istirahat ialah pukul 12.30 tengah hari.

4. Ramadhan atau Ramadan

Ejaan yang tepat adalah Ramadan, iaitu kata yang berasal daripada bahasa Arab.

Contoh : Semua umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan.

5. dialog atau dialog

Ejaan yang tepat ialah dialog, iaitu kata serapan daripada bahasa Inggeris (dialogue). Cara penyebutannya adalah mengikut bunyi huruf bahasa Melayu.

6. sessi atau sesi

Sesi adalah ejaan yang tepat dalam bahasa Melayu kerana tergolong dalam kata serapan daripada bahasa Inggeris.

(Ihsan : Dewan Bahasa dan Pustaka)

Ulasan

Catatan Popular