Ruang Pandai Bahasa KEMBALI


Hampir setahun saya tidak ke udarakan ruangan Sudut Pandai Bahasa. Oleh yang demikian, setiap minggu mulai bulan Oktober 2008, saya akan menggunakan ruang dan peluang untuk mengajar serta mendidik pembaca dengan beberapa penggunaan bahasa.

Tajuk Minggu Ini : JUSTERU ATAU JUSTERU ITU?

Selalu kita menggunakan kalimah ini sebagai penanda wacana. Yang mana satukah penanda wacana yang tepat? Justeru atau Justeru Itu?

"Justeru" yang bermaksud kebetulan, senyampang, tepat, malahan, atau bahkan ialah Kata Tugas dan boleh hadir dalam ayat, klausa, frasa untuk mendukung tugas tertentu. "Justeru" juga merupakan penanda wacana yang sering digunakan oleh penulis dalam wacana tulisan, malah sering juga kita dengar dalam syarahan, ceramah umum dan ucapan pemimpin negara.

"Justeru" sebagai penanda wacana berfungsi untuk menceritakan sebab dan kesan sesuatu idea, hujah dan pandangan yang dikemukakan bagi menunjukkan pertalian antara wacana sebelum dan selepasnya.

Frasa "justeru itu" tidak wujud dalam penanda wacana ataupun frasa kerana perkataan "justeru" tidak membawa makna oleh, yang boleh dirangkaikan menjadi oleh itu.

Oleh yang demikian, penanda wacana 'justeru' adalah paling tepat.

CONTOH :

Justeru, saya mencadangkan pihak Kementerian Pengajian Tinggi menggunakan kaedah yang terbaik memerangkap mahasiswa kita di bumi Mesir ini.


Ulasan

Catatan Popular