Mencatat KehidupanAtas
Mewakili PMRAM menghadiri Majlis Kebudayaan Ramadan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Bawah
Di Lapangan Terbang Antarabangsa Kaherah menghantar Ustaz Rasul pulang


Terima kasih kepada mahasiswa Indonesia yang menjemput kami menyertai program di Opera Teater, Tahrir. Sesungguhnya, keperluan menjalinkan hubungan antarabangsa adalah keperluan yang tinggi nilainya. Penghargaan istimewa ini ditujukan khusus kepada Presiden PPMI yang banyak memberikan pandangan terhadap perkembangan mahasiswa di Mesir.

(2)

Semalam (Ahad-21 September) saya bersama Timbalan Menteri 1 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Barangkali, penonton dan pendengar perasan bahawa kebanyakan fakta ucapan saya disangkal oleh beliau. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ir. Haji Idris bin Hj Haron, sekurang-kurangnya kita mampu berlatih berhujah di parlimen kelak. :)

Ucapan saya seperti di bawah:-

Yang Berhormat Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

PMRAM yang dilahirkan pada tahun 1930 di bumi Mesir, tidak pernah culas di dalam memastikan amanah ilmu dan kebajikan sentiasa dipelihara. Dengan moto BELAJAR dan BERBAKTI, kita yakin usaha menggembleng tenaga pakar daripada Timur Tengah akan lahir kelak.

Melalui Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, saya yakin dan percaya beberapa pembaharuan dan tranformasi pendidikan pengajian tinggi akan dapat berubah dari semasa ke semasa.

PMRAM mengucapkan syabas dan tahniah kepada Universiti Sains Malaysia (USM) di Pulau Pinang yang terpilih sebagai Universiti Apex. Kita terus berpendirian bahawa kementerian di bawah pimpinan Yang Berhormat Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin sentiasa komited di dalam menjalankan tanggungjawab mencapai misi dan visi pendidikan negara ke arah pembangunan modal insan yang cemerlang pada masa-masa yang mendatang.

Kita juga mengharapkan, harapan kerajaan Malaysia melahirkan Universiti Sains Malaysia sebagai salah satu daripada 100 universiti terbaik di dunia akan tercapai.

Yang Berhormat Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

PMRAM kini telah mengubah haluan dan halatuju utama dengan membuat pelan perancangan pembangunan mahasiswa di bumi Mesir. Kita bersungguh-sungguh mahukan sejumlah 5,000 orang mahasiswa Malaysia ke bumi Mesir untuk mendalami kepakaran khusus di dalam bidang pentadbiran, komunikasi dan pengurusan.
Kita juga yakin dan percaya kementerian pada hari ini mampu untuk memberikan tenaga pakar khusus mendidik di dalam bidang pengurusan dan pentadbiran di Mesir. Kita bersungguh-sungguh mahukan sebuah institusi khusus melatih mahasiswa kita di bumi Mesir ini untuk diguna pakai oleh kerajaan pada masa akan datang dengan kelahiran program persijilan khas pentadbiran yang dianjurkan sendiri oleh Kementerian Pengajian Tinggi di Mesir.

Terima kasih kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang selama ini bekerja keras memastikan mahasiswa kita tekad untuk menjadi seorang usahawan dengan program pembangunan usahawan di bumi Mesir. Dengan percaturan dan program-program sebegini, kita yakin bahawa mahasiswa kita akan terjun di dalam industri pelancongan, pemodalan antarabangsa, pengurusan ekonomi cemerlang dan mampu terjun ke dalam bidang ekonomi antarabangsa.

Yang Berhormat Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Kejayaan dan usaha ini semua tidak akan berhasil tanpa ilmu yang mantap dan thaqafah yang tinggi serta kemahiran yang unggul. Oleh yang demikian, semenjak tahun 2007 lagi, PMRAM mahu melahirkan kekuatan mahasiswa di bumi Mesir dengan penganjuran kelas Madrasah Imam Syafie yang merupakan sekolah latihan asas untuk mahasiswa kita lahir sebagai seorang pakar di dalam bidang pengajian ilmu turath dan ilmu professional masa kini.

Kita terus progresif agar jabatan-jabatan mufti, jabatan-jabatan agama, jabatan-jabatan kerajaan akan ditadbir urus oleh mahasiswa lepasan Timur Tengah khusus yang berada di bumi Mesir agar ilmuwan Islam menjadi pentadbir negara pada masa mendatang.

Yang Berhormat Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

PMRAM pada hari ini dalam usaha pembukuan semula kitab Bahrul Mazi karangan Syeikh Idris Marbawi seorang tokoh ulama Islam Nusantara. Kita berusaha memastikan khazanah tulisan jawi tidak dipinggirkan oleh mahasiswa kerana akhbar dan tulisan merupakan salah sebuah monumen penting pada hari ini. Dengan pembukuan tulisan jawi lama dan baharu diharapkan usaha tersebut akan memberikan kesedaran kepada umat Islam bahawa amanah tulisan juga harus dipelihara pada hari ini.

Yang Berhormat Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Untuk memastikan kadar pengganguran mahasiswa, PMRAM mencadangkan agar pihak kementerian meluaskan jaringan sektor pekerjaan dengan memperuntukkan satu jawatan khas yang tertumpu di dalam bidang pentadbiran kepada mahasiswa pengajian Islam. Misalnya, jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 tersebut diletakkan di semua jabatan-jabatan kerajaan termasuk hospital, pusat pengajian, pusat sukan, pusat penyiaran televisyen, dan institusi-institusi yang mampu ditadbir urus oleh mahasiswa agama pada hari ini.

Usaha-usaha sedemikian diharapkan bukan sahaja menjadi angan-angan dan igauan malah pihak kerajaan khusus di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia akan memberikan natijah dan keputusan yang terbaik kepada mahasiswa di bumi Mesir ini, insya-Allah.


Ulasan

Catatan Popular