Motivasi Diri dengan Berfikir

memang sukar menyediakan modul pemikiran untuk para pelajar
(Program Kem Ihya Ramadan - Savannah Hill, Ulu Tiram, Johor 2007)Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir

Apakah komponen utama kemahiran berfikir (KB)?

Komponen utama KBKK:

* Berfikir secara kritis,
* Berfikir secara kreatif.

Apakah kemahiran berfikir secara kritis?

KB secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.

Apakah kemahiran berfikir secara kreatif?

Kecekapan menggunakan minda untuk:

* menjana dan menghasilkan idea,
* mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
* menerokai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.

Apakah contoh-contoh kemahiran berfikir bagi setiap komponen itu?

Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:

* membanding dan membeza:
* membuat kategori,
* meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
* menerangkan sebab.
* membuat sekuen / urutan.
* menentukan sumber yang dipercayai,
* membuat ramalan,
* mengusul periksa andaian,
* membuat inferens

Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:

* mencipta analogi
* menjana dan menghasilkan idea baru
* mencipta metafora,

Bagaimanakah dengan kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah?

Kedua-duanya termasuk ke dalam komponen berfikir secara kritis dan komponen berfikir secara kreatif.

Sumber : http://mahirkbkk.tripod.com/#Ciri-Ciri

Ulasan

Catatan Popular