GKLN dan Adabuna di Akhbar Mingguan Malaysia


Petikan Akhbar Utusan Mingguan Malaysia (Ahad, 13 Januari 2007)

Artikel ini ditulis oleh Saudara SM Zakir

Apa yang dapat dibanggakan di Malaysia ialah kehadiran penulis-penulis muda yang sangat kukuh jati diri, etika, moral dan nilai keislamannya sehingga tidak keterlaluan jika dikatakan mereka sebagai generasi penulis ulul albab. Usaha oleh Dr. Irwan Abu Bakar melalui kelompok e-sasteranya berjaya menghimpun penulis muda yang bukan sahaja berpendidikan tinggi, ilmuwan, dan kritis tetapi juga tinggi keperibadian Islamnya.

Karya-karya generasi ulul albab ini bukan sahaja memperlihatkan mutu estetika yang tinggi tetapi kekukuhan etika dan moral yang mengagumkan. Antologi cerpen terbitan E-Sastera, Jalan Jauh ke Ramallah, antologi puisi Wilayah Cinta dan Al-Andalus Menangis menampilkan cerpen-cerpen yang cukup menarik dan bersih dari segi mutu, estetika dan nilai etika.Kebanyakan penulis merupakan penuntut institusi pengajian tinggi di luar negara yang berinteraksi di laman maya.

Sementara itu keghairahan golongan muda menceburi dunia penulisan turut melahirkan kelompok penulis Malaysia di Asia Barat yang lahir daripada interaksi di komuniti siber Adabuna. Kelompok ini merupakan penulis-penulis muda yang menuntut di Mesir. Mantan Universiti Al-Azhar, Mohd Nazmi Yaakub dan Amiza Khusyri Yusof antara yang berusaha keras menonjolkan kelompok penulis muda ini yang berjaya menerbitkan dua buah antologi karya Khali Kota Fustat serta Cinta dan Rona Kinanah.

Keterampilan para penulis muda ini dalam berkarya terlihat jelas dengan penggarapan isu serta tema yang luas, memberikan pemikiran yang kritis serta mempunyai penguasaan bahasa yang cukup baik untuk memberikan nilai estetika yang tinggi. Nilai estetika ini muncul oleh kesatuan karya yang mencakupi kesempurnaan gaya garapan cerita dan nilai etika penulisan yang terpuji.

Baca Lagi…

Penulis Luar Negara menjadi model utama di dalam menggerakkan sastera Melayu di luar daripada lapangan kelompok asas yang hanya tertumpu di dalam negara. Hal ini bertitik-tolak daripada usaha yang bersepadu dan berterusan demi menjaga martabat sastera tanah air sekaligus menjadikan pemikiran serta air tangan penuntut di luar negara tidak wajar disia-siakan.

Perkembangan terhadap sastera tanah air juga secara langsung diperhatikan oleh mahasiswa ini yang rata-ratanya daripada kalangan mahasiswa yang beraliran sains dan sastera. Justeru, pengalaman dan perjalanan mereka sepanjang menjadi mahasiswa di luar negara adalah satu daripada kelebihan yang memungkinkan idea-idea baru dikaji dan diterokai demi masa depan sastera tanah air.

Usaha sebegini wajar diberi penghargaan kepada mereka-mereka yang terlibat membantu memartabatkan perkembangan sastera pada hari ini.Ulasan

Catatan Popular