Wang Zakat : Ke mana haluannya?

Oleh : tarbus_merah

Menurut asnaf yang lapan, golongan ibnu sabil (orang-orang musafir) dikategorikan sebagai golongan yang layak menerima zakat bersandarkan firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya sedekah – sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang mengurusnya, orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang, untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan, ialah sebagai satu ketetapan daripada Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah :60)


Namun disebalik penyerahan serta pengagihan wang zakat kepada golongan yang menerimanya, kewujudan segelintir penerima yang tidak menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan sempurna. Ianya termasuklah membazirkan ke arah kemaksiatan, menggunakan wang tersebut untuk membeli keperluan yang tidak sepatutnya dan menjadikan wang zakat sebagai sebuah pemilikan tunggal tanpa menghiraukan golongan-golongan yang lebih rendah pendapatannya daripada si penerima sendiri.


Pernahkah kita terfikir, mengapa Allah s.w.t. meletakkan golongan yang keluar atau bermusafir serta mereka yang dikategorikan sebagai melaksanakan tanggungjawab seperti berjuang di jalan Allah (menuntut ilmu) diberikan kelebihan untuk mendapat zakat?


(Ada satu perenggan mengkritik yang saya terpaksa buang; maksudnya saya tidak gemar ia di baca di khalayak)


Wajarkah kita bermasam muka semata-mata ingin memastikan wang zakat yang kita peroleh tidak boleh dimegah-megahkan? Tanggungjawab dan amanah ini wajar dilaksanakan dengan sebaiknya. Mengapa tidak, kita membantu sahabat-sahabat kita yang di dalam kesusahan. Mengapa tidak juga, kita membantu ke arah menginfakkan wang tersebut ke jalan Allah seperti mewakafkan 2% daripadanya semata-mata untuk mendapatkan pembelian Dana Syaqah Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir.


Inilah dasar pemikiran yang wajar kita fikirkan bersama agar suatu masa nanti kita tidak ditanya di hadapan Allah, ke mana haluan wang zakat kita. Bukan saya ingin membuka pekong di dada. Sekadar berfikir.


typeace : Den pun timo jugo… (dialek Negeri Sembilan)

Ulasan

Catatan Popular