Dua Wacana Kita

Percaya atau tidak, setiap manusia memerlukan keterampilan di dalam dua wacana. Apabila seseorang lengkap dengan dua wacana tersebut maka tidak hairanlah kematangan dan pemikiran seseorang itu didasari dengan wacana itu tadi.

Seni pertuturan (percakapan/ komunikasi) serta seni penulisan merupakan dua buah elemen yang amat terpenting. Apabila kita memandang jauh, kedua-dua unsur ini membawa kepada keterampilan individu sama ada ia berlaku secara sengaja atau tidak.

Orang yang dapat menghimpunkan kedua-dua wacana ini dianggap sebagai seorang yang hebat. Sebagai contoh, apabila seseorang itu dapat melengkapkan dirinya dengan seni komunikasi maka dia akan menjadi berani berada di khalayak, pandangannya dapat diterima secara jelas dan hujahnya diperhatikan dengan tepat.

Selain itu, unsur kedua melalui seni penulisan pula, seseorang itu akan dapat bergerak secara halus di dalam berhujah. Kalamnya diukir dan diterjemah di dalam bentuk lakaran mata pena lantas pemikirannya dapat dibaca oleh khalayak sebagai suatu tanggapan bahawa mata penanya boleh menghasilkan keterampilan peribadi penulis itu tadi.

Walaubagaimanapun, kedua-dua unsur tadi mempunyai perselisihan di antara satu sama lain. Pertama, apabila unsur pertama (pertuturan) digunakan, masalah yang akan timbul adalah hujah dan kalam yang dituturkan tidak dapat disunting dan diubah. Ianya tertumpu kepada apa sahaja perkataan dan hujah-hujah yang dipertuturkan. Manakala apabila unsur kedua digunakan, secara jelas kita dapati bahawa kelangsungan untuk mengubah serta menyusun ayat dapat dilakukan. Ini bererti setiap perkataan dan kalam itu dapat disunting dan diedit dengan cara dan gaya tersendiri sehingga ianya benar-benar diubah dengan baik.

Tuntasnya, ketrampilan terhadap kedua-dua wacana ini adalah penting. Sama ada perkara tersebut dinilai daripada unsur pertama atau unsur kedua, setiap daripadanya mempunyai kelebihan tersendiri. Justeru, ketrampilan anda dimana?

Ulasan

Catatan Popular