Arab – Melayu : Usah Permainkan Bahasa


Oleh : typeace

Kata saduran atau pinjaman daripada bahasa Arab yang disadur ke dalam bahasa Melayu telah meluas. Dewan Bahasa dan Pustaka telah berusaha serta berbincang dengan lebih mendalam berkaitan kata pinjaman dan saduran tersebut.

Walaubagaimanapun, baru-baru ini saya menjadi terkilan apabila penggunaan kata pinjaman ini tidak diambil berat. Mengapa hal sedemikian berlaku? Ada sesetengah kata pinjaman ini berubah tanpa tentu hala. Saya beranggapan, penulis langsung tidak merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka lantas meneka serta menggunakan kalimah yang mudah mengikut kesesuaian pertuturan.

Sebagai contoh, perkataan bid’ah sepatutnya ditulis dengan bidaah. Selain itu, Ramadhan seharusnya ditulis dengan perkataan Ramadan. Banyak lagi perkataan dan kata pinjaman ini yang tidak diendahkan.

Sebenarnya, dengan kata yang mudah kita perlu kaji permasalahan yang sebenar khusus kepada generasi pada hari ini yang lebih mudah menulis tanpa merujuk. Rujukan merupakan asas kepada sesebuah cara dan teknik penghasilan kajian yang sempurna. Justeru, usah menjadi golongan yang malas dan mempersia-siakan peluang dan ruang yang ada untuk menulis dengan menggunakan bahasa dan perkataan yang betul.

Sekian, terima kasih.

Contoh – contoh lain :

SALAH - BETUL

Al-Qur’an - al-Quran

Dzat - zat

Haidh - haid

Mulahazat - mulahazah

Ulasan

Catatan Popular