Mahasiswa Islam : Ada Tanggungjawab?Sumber : Utusan Online


Saya amat bersetuju dengan artikel di bawah ini. Bagi saya secara peribadi, isu lambakan mahasiswa mengisi j-QAF mampu diselesaikan segera. Kami mahasiswa pengajian Islam bukan semata-mata dilambakkan di dalam program tersebut malah lebih daripada itu kita punya harapan yang besar membawa acuan Islam di dalam negara seperti Malaysia.

Mahasiswa pengajian Islam perlu keluar dari kepompong

KARNIVAL Kerjaya dan Keusahawanan Graduan 2009 anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi di Pusat Dagangan Dunia Putra baru-baru ini mendapat sambutan hangat.

Ramai yang menyerbu karnival itu untuk mengintai peluang kerja. Ketika ini dianggarkan terdapat lambakan lebih 60,000 graduan tanpa pekerjaan.

Angka itu membuktikan kadar pengangguran berada pada tahap membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak.

Fenomena itu turut melibatkan sebahagian graduan bidang pengajian Islam. Persoalan di sini ialah mampukah para graduan itu bersaing untuk menempatkan diri dalam pasaran kerja yang semakin terhad?

Realitinya, fenomena ijazah susut nilai sudah tidak dapat disangkal lagi. Sesebuah organisasi dan majikan sama ada daripada sektor kerajaan atau swasta, bukan sahaja melihat kepada pencapaian akademik tetapi lebih menitikberatkan kepada lima ciri penting. Ciri-ciri berkenaan ialah kemahiran berkomunikasi, keyakinan diri, personaliti, pengalaman dan kemahiran-kemahiran khusus yang lain (soft skill).

Para mahasiswa seharusnya melengkapkan diri dengan semua ciri di atas. Mereka perlu berusaha meningkatkan kemahiran komunikasi dengan menguasai sekurang-kurangnya tiga bahasa utama iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Arab atau Mandarin.

Dengan memiliki kemahiran komunikasi ini, pastinya seseorang graduan itu akan mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi dan seterusnya mampu memikat majikan.

Para mahasiswa pengajian Islam juga perlulah memiliki kemahiran tambahan ataupun soft skill yang pelbagai.

Contohnya kemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Dalam era ledakan teknologi maklumat, majikan memerlukan individu yang mahir mengendalikan komputer serta perisiannya.

Jika mahasiswa pengajian Islam dapat menguasai pelbagai bidang ini, sudah pasti mereka mempunyai kelebihan berbanding mereka yang datang dari disiplin pengajian yang lain.

Para mahasiswa pengajian Islam juga perlulah melibatkan diri dalam persatuan dan aktiviti yang dianjurkan sama ada di peringkat kolej, fakulti mahupun nasional. Keadaan itu akan membolehkan mereka melalui proses sosialisasi dan pendedahan berinteraksi dengan lebih baik.

Selain itu, sudah sampai masanya sistem pengajian di peringkat universiti malah mungkin di peringkat sekolah dikaji semula supaya prosesnya tidak hanya terlalu berorientasikan kepada kecemerlangan akademik.

Sebaliknya ia perlu menitikberatkan soal kemahiran dan pembentukan nilai sahsiah yang tinggi dalam kalangan pelajar.

Sudah sampai masanya mahasiswa diberikan lebih peluang untuk terlibat secara langsung dalam isu kemasyarakatan tanpa sebarang gangguan sama ada melalui amaran oleh pentadbiran universiti atau akta yang sebelum ini dilihat sebagai penghalang untuk melahirkan pelajar yang berpersonaliti mantap dan bercirikan pemikiran kritikal dan matang.

Kesimpulannya, pengangguran dan fenomena ijazah susut nilai dapat dielakkan sekiranya mahasiswa dan graduan sendiri dapat meningkatkan nilai tambah dalam diri mereka.

Para siswazah tidak lagi boleh berada dalam kepompong lama. Sebaliknya perlu terus berusaha untuk memaju dan melengkapkan diri dengan segala kemahiran dan kriteria yang diperlukan untuk terus bersaing menempatkan diri mereka dalam sektor pekerjaan.

ZULKEFLY SAID Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Tambahan :

Selepas peperiksaan berlangsung, ada tugas-tugas melengkapkan diri sebagai seorang mahasiswa Islam cemerlang sedang dipergiatkan.


Comments

Ibnu Ali said…
Aku tak nak keluar dari kepompong Gerakan Islam! Apa orang nak kata aku tak peduli.

Takbir!

Popular posts from this blog

SAMBUNG BELAJAR KE MESIR

HALA TUJU SELEPAS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

Mahasiswa Perlukan Pemikiran Kelas Pertama – Wan Abdul Halim